Logo STAJNIA BAJKA 
 

WIEŚCI ZE STAJNI


Archiwum

OfertaHipoterapia

Hipoterapia jest to szereg oddziaływań terapeutycznych prowadzonych z udziałem konia, w których wykorzystywane są jego specyficzne właściwości. Terapia odbywa się na koniu lub przy koniu, w zależności od potrzeb i możliwości pacjentów.

Zajęcia przy koniu hipoterapeuta prowadzi samodzielnie i polegają głównie na kontakcie dotykowym pacjenta ze stojącym, uwiązanym koniem oraz poznawaniu otoczenia konia.

Zajęcia na koniu odbywają się z pomocą drugiej osoby (wolontariusza), prowadzącej konia na uwiązie. Podczas takich zajęć koń porusza się stępem, pacjent wykonuje zadania zlecone przez hipoterapeutę. Zajęcia tego typu odbywają się na ujeżdżalni lub w terenie.

Ramy czasowe zajęć są ograniczone do 30 minut, w celu uniknięcia ewentualnego przemęczenia osoby poddawanej terapii.

Tutaj można pobrać kartę kwalifikacyjną na zajęcia hipoterapii. Jej wypełnienie jest niezbędne w przypadku chęci uczestnictwa w tej formie rehabilitacji.

Hipoterapia pluszakowa Ruda i Kubuś Ruda pod obserwacją Ruda i Ola Ruda i Konrad Hipoterapia po godzinach Hipoterapia po godzinach Bas i Kubuś

fot.: archiwum własne

Kubuś na Rudej Kubuś na Rudej

fot.: J. Gil

Hipoterapia jest kierowana do wąskiego grona odbiorców, mianowicie do osób niepełnosprawnych ruchowo lub/i umysłowo. Mogą to być dzieci i młodzież cierpiące na :

Konik orange

mózgowe porażenie dziecięce (MPDz)

Konik black

wady wrodzone centralnego układu nerwowego (przepukliny oponowo- rdzeniowe, wodogłowie, małogłowie, upośledzenie umysłowe)

Konik orange

różnego rodzaju choroby mięśni

Konik black

zespoły ortopedyczne (wady postawy, skoliozy, stany po amputacji kończyn, przykurcze mięśni po operacjach, unieruchomieniach gipsem, dysplazja stawu biodrowego)

Konik orange

zespół Downa

Konik black

uszkodzenia lub nieprawidłowe funkcje analizatorów wzroku i słuchu

Konik orange

zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

Konik black

zaburzenia integracji sensorycznej

Konik orange

nadpobudliwość psychoruchową (ADHD)

Konik black

zaburzenia emocjonalne

Konik orange

autyzm

Konik black

depresje

Konik orange

zaburzenia zachowania

Konik black

niedostosowanie społeczne

Oferta hipoterapii jest kierowana również do grupy osób dorosłych cierpiących na:

Konik orange

stwardnienie rozsiane (SM)

Konik black

stany po udarze mózgu

Konik orange

stany po urazach czaszkowo-mózgowych

Konik black

choroby i zaburzenia psychiczne

Konik orange

uzależnienia

Konik black

patologie społeczne

Konik orange

choroby narządu ruchu na tle neurologicznym

Dyplom Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego poświadczający kwalifikacje instruktora:


 

Referencje, jakie otrzymaliśmy od mamy jednego z naszych małych pacjentów:


 

Cennik usług stajni


Puławy (c)2010-2019 www.stajniabajka.pl